Fizijatrija

Limfna drenaža – bezbolan i efikasan tretman

Limfna drenaža je specifična fizikalna terapija za stimulisanje cirkulacije limfe, poboljšanje venske cirkulacije i detoksikaciju organizma.  Indikuje se kao monoterapija ili u sklopu programa  kompleksne dekongestivne fizikalne terapije (KDFT). To je neinvazivan, bezbolan tretman za eliminisanje suvišne limfe.

Limfnom drenažom se vrši deblokada limfnih i krvnih sudova, što dovodi do prirodnog protoka limfe iz perifernih delova tela, tako da dolazi do smanjenja otoka i bolova uzrokovanih preteranom količinom limfe i metabolita u telu. Regenerišući efekti  ne nastaju samo u tkivima koje dreniramo, već i u dubokim tkivima (imaju uticaj na ukočene zglobove, osteoporozu itd). Takođe, limfna drenaža pomaže u lečenju i regeneraciji mišićnog, nervnog tkiva, poboljšava tonus i elastičnost kože, utiče na opšte stanje organizma i jačanje  imunološkog sistema.

Funkcija limfe je da ishranjuje tkivo i eliminiše metaboličke produkte razgradnje ćelija i druge štetne materije (detoksikacija). Negativni uticaj na kretanje limfe imaju smanjeno kretanje, fizičko preopterećenje, neravnomerno opterećenje mišića određene regije tela, stresna stanja i dr.

Nakupljanje tečnosti u međućelijskom prostoru usporava protok limfe i kompromituje metaboličke procese u ćelijama tkiva. Otok dela tela, najčešće nogu ili ruku, ređe lica i vrata, uzrokovan preteranim zadržavanjem limfe, naziva se limfedem. Izaziva osećaj težine, nelagodnost, kozmetički deformitet, ponovljene infekcije i, u retkim slučajevima, malignu degeneraciju.

Primarni limfedemi se pojavljuju bez očiglednog uzroka, dok su sekundarni uzrokovani povredom, ožiljkom ili ekscizijom limfne žlezde. Obično nastaju nakon prethodnog zračenja, hirurgije limfnih čvorova vrata, pazuha, karlice ili prepone. Mogu biti uzrokovani traumom ili hroničnom infekcijom limfnog sistema.

Terapija limfedema je uglavnom konzervativna i  podrazumeva program KDFT (limfna drenaža, kompresivna bandaža, terapijske vežbe, higijenskodijeteske mere, medikamentna terapija).

Terapija  limfnom drenažom može biti manuelna i aparaturna. Manuelna limfna drenaža je ručna tehnika masaže koju je pre 50 godina otkrio  danski biolog Emil Voder. Manuelnim hvatovima  stimuliše se drenaža međućelijske tečnosti putem limfnog sistema, kao i njena resorpcija putem venskih kapilara. Manuelna masaža se primenjuje ako otok nije prešao u hronični stadijum, te nije nastalo taloženje belančevina s pratećom fibrozom.

Aparaturna limfna drenaža je savremena tehnika i nezamenjiv terapeutski postupak za ubrzanje protoka limfe i krvi, čime izaziva sekundarna fiziološka delovanja: poboljšanje lokalnog metabolizma, smanjenje otoka i bola. Ona ima regenerativna svojstva, poboljšava elastičnost i izgled kože, dovodi do opšte relaksacije i sedacije.

Najčešće indikacije za terapiju limfne drenaže jesu slabost venske cirkulacije, hronični otoci, oboljenja perifernih nerava (neuropatije, neuralgije), degenerativna reumatska oboljenja, komplikacije na krvnim sudovima izazvane dijabetesom (dijabetzična angiopatija), giht, gojaznost, limfedemi nastali nakon hiruških operacija i onkološkog lečenja, postraumatska stanja i komplikacije, kao i obnova nedovoljno izvedene manuelne masaže. U estetskoj medicini limfna drenaža se koristi u  tretmanu  celulita, lipoedema, sindroma teških nogu, detoksikaciji i za regeneraciju tkiva.

 

Dr Tatjana Stojković Jovanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Podeli