Hematologija

Dijagnostika u hematologiji

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti krvi ili promenama u krvi koje su izazvane drugim bolestima.Promene hematopoeze (procesi stvaranja krvnih ćelija) koje izazivaju druge bolesti su mnogo češće nego primarne bolesti krvi.

     Promene brojčanih vrednosti nekih od krvnih ćelija, nedostatak ili povećanje njihovog broja,  su često udružene ili su izazvane mnogim endokrinološkim, gastroenterološkim, nefrološkim, imunološkim i drugim bolestima.   Pravilno lečenje  podrazumeva lečenje primarne (uzročne) bolesti, ali poboljšanje hematološki pravcu treba da se kreće čitavo ispitivanje.  Osim osnovnih laboratorijskih analiza (urin, sedimantacija, glikemija, koncentracija kreatinina, bilirubina, mokraćne kiseline, belančevina u krvi  i dr. ) neophodno je uraditi brojčane vrednosti parametara periferne krvi (broj eritrocita, koncentraciju hemoglobina, hematokrit, eritrocitne parametre, broj leukocita i trombocita).

   Ako pacijent prvi put dolazi na pregled hematologa, potrebno je da ponese obojeni preparat periferne krvi (pločicu). Ovaj preparat će hematolog analizirati korišćenjem svetlosnog mikroskopa. U većini slučajeva tu je kraj hematološke dijagnostike.  Međutim, u određenim slučajevima neophodno je pravovremeno sprovođenje dalje hematološke dijagnostike.  U tim situacijama je neophodno sprovesti invazivnu hematološku dijagnostiku, odnosno uzeti uzorke kostne srži iz jedne od dve hematopoetski aktivne kosti kod odrasle osobe – iz grudne kosti ili iz karličnih kostiju. Materijal dobijen punkcijom i aspiracijom,  nakon specifičnih bojenja i nakon mikroskopskog pregleda daje presudne podatke o izgledu i osobinama krvnih ćelija.  Biopsija kostne srži,  koja se radi isključivo iz karlične kosti, daje najbolje podatke o samoj građi (arhitektonici) kostne srži i omogućava sprovođenje dodatnih bojenja (imunohistohemijski pregled). Ove metode dijagnostike su bolne i različiti pacijenti ih različito doživljavaju.

    U  Poliklinici Radović postoji mogućnost sprovođenja ovih metoda u kratkotrajnoj opštoj anesteziji.  Nakon završetka procedura, za kratko vreme pacijenti se mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.  U savremenoj dijagnostici hematoloških bolesti sve veći značaj imaju dodatne imunološke, imunohistohemijske, citogenetske metode i metode molekularne dijagnostike. Poliklinika Radović je povezana sa svim većim laboratorijama koje sprovede ove specifične analize i postoji mogućnost uzimanja uzoraka i slanja materijala u ove laboratorije.  Pravovremeno sprovođenje dijagnostičkih procedura i rana dijagnoza znatno povećava šanse za uspešno lečenje malignih i nemalignih bolesti krvi.  Hematološki maligniteti (leukemije, limfomi i paraproteinemije) su u porastu u čitavom svetu, a neki od uzroka su starenje stanovništva,  izlaganje sve većem broju štetnih materija u industriji i domaćinstvu,  te poboljšanje dijagnostike.  Lečenje ovih bolesti je poslednjih desetak godina znatno poboljšano i vrlo često se postižu potpuna izlečenja ili dugotrajna potiskivanja oboljenja (remisije bolesti).  Naravno, lečenje je znatno uspešnije i komplikacije lečenja su znatno ređe,   ukoliko se bolest dijagnostikuje kada je tumorska masa mala.  Često postoji mogućnost ambulantnog lečenja, onog koji se sprovodi u kućnim uslovima i koje ne zahteva boravak u bolnici. Na ovaj način izbegava se rizik od ozbiljnih infekcija sojevima rezistentnih bolničkih klica (intrahospitalne infekcije) vrednosti znatno poboljšava opšte stanje bolesnika i olakšava lečenje primarnog oboljenja. Hematolog  je stoga deo mnogih konzilijarnih timova.Pregled pacijenta kod koga se posumnja na bolest krvi podrazumeva temeljan razgovor i detaljan pregled.

    Prognoza lečenja hematološkog bolesnika je znatno pobljašana, ali ne treba zaboraviti da su dijagnostika i lečenje hematoloških oboljenja vrlo kompleksni i da vreme koje protekne do početka odgovarajućeg lečenja ima presudan značaj za uspeh lečenja.

ass. sci. med. dr Nebojša Rajić spec. int. hematolog