Kardiologija

Bol Vam može biti prijatelj

20140728_172840_1Bol u grudima može biti prijatelj i ukazati na koronarnu bolest, pre njene prve prezentacije u vidu akutnog srčanog udara ili naprasne smrti. U tome je značaj prepoznavanja tipičnih tegoba koje su ekvivalent bolu u grudima kako od strane pacijenta, tako i lekara, a nakon toga treba sprovesti odgovarajuće dijagnostičke procedure.
U toku fizičkog napora, potreba za kiseonikom srčanog mišića je povećana, a arterije srca koje ga ishranjuju mogu da povećaju protok krvi. Kada postoji suženje srčanih arterija dolazi do slabije ishrane srčanog mišića koje se može manifestovati tipičnim ( bol u grudima u vidu pečenja, stezanja, žarenja sa propagacijom u vrat, vilicu, ramena, ruke ili leđa) ili atipičnim bolom u grudima. Faktori rizika za koronarnu bolest su gojaznost, povišen krvni pritisak, šećerna bolest, stres, pušenje cigareta, povišene masnoće u krvi, kao i fizička neaktivnost.
Ergometrijski test, test fizičkim opterećenjem, je najčešće primenjivan test za procenu srčane rezerve, sa dijagnostičkom tačnošću od 73%. Kada postoje suženja srčanih arterija veća od 70-90% nastaje smanjena ishrana srčanog mišića koja se tokom testa registruje karakterističnim izmenama u zapisu EKG-a. Jedna od adekvatnijih ergometrijskih test tehnika je ergometrijski test na pokretnoj traci po Bruce protokolu. Indikaciju za ergometrijski test postavlja kardiolog na osnovu, podataka o bolu u grudima, toleranciji fizičkog napora, starosti, polu pacijenta kao i faktorima rizika za koronarnu bolest, fizikalnog pregleda i ultrazvuka srca. Tokom testa menja se brzina trake i nagib u intervalima od po tri minuta. Tokom testa kontinuirano se prati EKG, puls i pritisak, do nivoa opterećenja predviđenog za pacijenta ( njegov uzrast i pol) ili do postignute submaksimalne srčane frekvence. Drugi deo testa prati navedene parametre u toku odmora. Pacijent sve vreme sarađuje sa osobljem, iznosi svoje tegobe, a u slučaju potrebe može prekinuti test ili to čini lekar zbog verifikovanih promena u EKG-u, porasta ili pada krvnog pritiska ili poremećaja ritma srca i sprovođenja. Pacijent sa pozitivnim ergometrijskim testom se upućuje na koronarografiju, invazivni dijagnostički postupak, na osnovu čijeg nalaza se donosi odluka o daljoj terapiji koronarne bolesti.

 

Dr Jelena Lukić Petrov – specijalista internista

 

Podeli